PARIKRAMA BULAN BAHASA BALI V WARSA 2023 SEGARA KERTHI CAMPUHAN URIP SARWA PRANI

  • 20 Februari 2023
  • Oleh: SMA Negeri 3 Amlapura
  • Dibaca: 1200 Pengunjung

PARIKRAMA BULAN BAHASA BALI V WARSA 2023

SEGARA KERTHI; CAMPUHAN URIP SARWA PRANI

 

Om Swastyastu.

Parikrama Bulan Bahasa Bali V Warsa 2023, sakadi sane sampun ketah kauningin, manggala jagat bali sampun ngamedalang Peraturan Daerah Provinsi Bali No. 1 Warsa 2018 nganinin indik Basa, Aksara, miwah Sastra Bali, Peraturan Gubernur Bali No. 79 Warsa 2018 ngeninin indik ngangge Busana Adat Bali, miwah Peraturan Gubernur No. 80 Warsa 2018 indik Panyanyub saha Pawigunayan Basa, Aksara miwah Sastra Bali maka miwah Pamargin Bulan Bahasa Bali satunggil Bulan Februari. Tetujon kalaksanayang Bulan Bahasa Bali puniki nentenja tios wantah midabdabin tur nglaksanayang Peraturan Daerah miwah Peraturan Gubernur punika mangda prasida Kearifan Lokal Bali kantun prasida ajeg lan lestari.

Pinaka cihna pangremba saha panyokong majeng kawentenan perda miwah pergub inucap, mawinan kamargiang pakeling Bulan Bahasa Bali ring SMA Negeri 3 Amlapura Warsa 2023 puniki. Tios ring punika, pamargine puniki taler pinaka cihna sutindih majeng ring tetamian budaya Baline sane adi luhung. Ring kawentenan pamargin Bulan Bahasa Bali puniki ngambil bantang “Segara Kerthi; Campuhan Urip Sarwa Prani” sane mateges segara pinaka witning kauripan kangge olih sarwa maurip ring jagate puniki. Bantang sane kaanggen ring parikrama puniki taler matetujon mangda para janane stata eling ngrajegang saha ngupapira segarane.

Parikrama Bulan Bahasa Bali V Warsa 2023 puniki ring wewidangan SMA Negeri 3 Amlapura kalaksanayang mawit Tanggal 1 Februari ngantos 28 Februari 2023 antuk makudang parikrama. Bapak I Made Murtika, S.Pd pinaka manggala prawartaka parikrama Bulan Bahasa Bali ring warsane puniki mawosang parikrama sane kalaksanayang ring SMA Negeri 3 Amlapura inggih punika Asasih Mabasa Bali, makudang wimbakara sakadi Karaoke Lagu Bali, Stand Up Komedi Basa Bali, Komik Mabasa Bali,  Ugrawakya, Bali Simbar, Baligrafi, Nyurat Lontar, Mageguritan, Mawirama, miwah Ngwacen Puisi. Samian wimbakara puniki nganutin indik panglimbak Basa, Aksara miwah Sastra Baline.

Manggala SMA Negeri 3 Amlapura Bapak Wayan Sugiana, S.Pd., M.Pd taler nguningayang parikrama sane sampun kabaosang sareng manggala prawartaka inuni indik “Asasih Mabasa Bali” nenten ja tios wantah anggen sarana malajah mabaos basa Bali olih para sisiane sami, guru miwah pegawai ring wewidangan SMA Negeri 3 Amlapura. Makudang wimbakara sane sampun kawedar wantah pinaka titi pangancan anggen ngrajegang Basa, Aksara, miwah Sastra Baline. Kaaptiang taler para sisiane prasida magendu wirasa nyalurang hobinnyane pinaka jalaran ngremba parikrama puniki.

Kawentenang parikrama Bulan Bahasa Bali puniki manut Bapak Juli Arsana, S.Pd pinaka Koordinator Parikrama maosang, kawentenan Basa Bali druwe nenten kaanggen rikalaning pamargi ri sajeroning wimbakara kemanten wiadin pakeling Bulan Bahasa Bali kemanten nanging sapunapi mangda sayuwakti prasida kaanggen ring kahuripan serahina, bilih-bilih basa Bali wantah caciren manados krama Bali saha pinaka akah budaya Bali. Pangaptinne yening sampun kaanggen serahina sinah Basa Baline pacang ajeg miwah lestari, napi malih kawentenan Basa Baline puniki dados kaanggen nincapang perekonomian ring masarakat.

Parikrama puniki taler karauhin oleh Manggala Komite SMA Negeri 3 Amlapura ngupasaksi alit-alit dane, para sisia ring sekolah nglaksanayang Bulan Basa Bali puniki. Manggala Komite SMA Negeri 3 Amlapura nukung parikrama puniki kalaksanayang, sumangdane alit-alit ring sekolah madue bekel kahuripan indik Basa, Aksara miwah Sastra Baline sane pacang kaanggen ring kahuripan ri sajeroning masarakat. Kawentenang parikrama puniki mangda prasida mungkah wawasan keilmuan para sisia nganinin indik Budaya Bali pinaka kearifan Lokal sane kadruenang.

            Dumogi sangkaning parikrama Bulan Basa Bali puniki prasida adat, tradisi miwah budaya Bali ajeg miwah lestari. Para Yowana Trismapura nyadia nyaga lan nglestariang Basa, Aksara miwah Sastra Baline.

 

Dumogi pikayunan sane susrusa rauh saking pangideri bhuana.

Ling Foto Kegiatan

Om Shanti Shanti Shanti Om

 

Amlapura, 21 Februari 2023

Humas SMA Negeri 3 Amlapura


  • 20 Februari 2023
  • Oleh: SMA Negeri 3 Amlapura
  • Dibaca: 1200 Pengunjung

Berita Terkait Lainnya

pe