Bulan Bahasa Bali IV Warsa 2022

  • 14 Februari 2022
  • Oleh: sman3amlapura
  • Dibaca: 973 Pengunjung

Hari/Tanggal
:
Senin, 14 Februari 2022 s/d Jumat, 18 Februari 2022
Tempat
:
SMA NEGERI 3 AMLAPURA

  Bulan Bahasa Bali Warsa 2022 kalaksanayang wantah nguratiang Pergub Bali Nomor 80 Tahun 2018 indik Nglaksanayang Bulan Bahasa Bali. Tetujon kawentenang parikrama puniki wantah iraga dados krama Bali mangda sutindih ring Basa Bali tur sareng nglestariang Basa Bali puniki. Mungguing bantang parikrama puniki wantah “Danu Kerthi: Gitaning Toya Ening", sane matetuek mangda krama Bali nguratiang kawentenan toya ring jagate puniki, santukan kawentenan toya punika dahat mawiguna ring kauripan para janane. Bantang parikrama puniki taler mateges kawigunan toya pinaka sakancan guna widya sane mapikenoh.


         Antuk punika ri sajeroning nyanggra parikrama punika sekolah-sekolah ring Bali nglaksanayang makudang-kudang parikrama. SMA Negeri 3 Amlapura ngaryanin parikrama anggen nglaksanayang Bulan Bahasa Bali puniki, antuk nglaksayang wimbakara sane mapaiketan sareng Bahasa Bali, sakadi: Wimbakara Nyurat Lontar miwah Ngarya Baligrafi pinaka jalaran nglestariang Aksara Bali. Wimbakara Masatua Banyol, Ngwacen Puisi, Wimbakara Mageguritan miwah Wimbakara Mawirama pinaka jalan nglestariang Sastra Bali. Wimbakara Dharma Wacana pinaka silih tunggil parikrama anggen ngelestariang ri sajeroning Basa Bali miwah Wimbakara Video Kreatif Nglestariang Palemahan pinaka jalaran ngwetuang Jiwa Kreatifitas ri sajeroning para sisia. Wimbakara puniki kamiletin antuk para sisia sawewidangan SMA Negeri 3 Amlapura.


          Malarapan antuk Bulan Bahasa Bali puniki karepang mangda pinaka yowana Bali sareng nglestariang kawentenan Bahasa, Sastra miwah Aksara Baline. Kawentenan Bahasa, Sastra miwah Aksara Baline wantah Taksune Jagat Bali, punika taler pinaka akah saking kabudayan Bali. Majeng ring para sisia sareng sami ngiring sarengin parikrama puniki, yening nenten iraga sane nglestariang Bahasa, Sastra miwah Aksara Baline sapasira malih??


#singbarenglombasingkeren

#bulanbahasabali2022

#pemprovbali

#disdikporaprovbali

#osismpksman3amlapura


  • 14 Februari 2022
  • Oleh: sman3amlapura
  • Dibaca: 973 Pengunjung

Agenda Terkait Lainnya

pe